Disputas: Rebecca C. Frøen - Retinale stamceller

Cand.med. Rebecca C. Frøen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): In vitro characterization of adult human retinal stem cells

Foto: privat

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Head of Research & Development Stefano Ferrari, Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, Venezia, Italia
  • Andreopponent: Forsker Gareth Sullivan, SFF - Hybrid Technology Hub, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
  • Komitéleder: Gruppeleder Judith Staerk, Stem Cells, NCMM - Norsk senter for molekylærmedisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Greg Jablonski, Øre-, nese-, halsavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Morten C. Moe, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Degenerative netthinnesykdommer er en viktig årsak til blindhet og svaksynthet. Det finnes i dag begrensede behandlingsmuligheter for å kurere slike lidelser.

Da dette PhD-prosjektet ble initiert hadde man nylig oppdaget en mulig populasjon med netthinnestamceller i øyet hos voksne mennesker. Stamceller kjennetegnes av at de er umodne celler som kan dele seg og gi opphav til modne funksjonelle celler, i dette tilfellet nerveceller. En behandlingsstrategi for netthinnesykdommer i fremtiden kan derfor være stamcelleterapi hvor man benytter seg av pasientens egne stamceller for å erstatte sykt eller skadet vev. Imidlertid var det begrenset informasjon om hvor netthinnestamceller kunne finnes i det voksne øyet, og det var heller ikke godt bevist at disse cellene virkelig var stamceller.

I sin avhandling In vitro characterization of adult human retinal stem cells har Rebecca Frøen og medarbeidere studert celler fra både netthinnen og dets tilstøtende vev (strålelegemet og regnbuehinnen). Målet var å avgjøre om noen av disse kan regnes som stamceller og hvorvidt de kan spille en rolle i klinisk pasientbehandling i fremtiden. I avhandlingen fant man at celler fra regnbuehinnen og strålelegemet hos mennesker kun hadde begrensede stamcelleegenskaper når man sammenliknet dem direkte med stamceller fra hjernen.

En annen viktig egenskap som karakteriserer stamceller er evnen til å reagere på vevsskade ved å vandre mot det skadde området i et forsøk på å reparere skaden. I syke øyne fant man en slik reaksjon hos en liten gruppe celler i netthinnens randsone. Disse cellene var også delvis i stand til å utvikle seg til modne netthinneceller. 

Disse resultatene tyder på at det finnes en gruppe celler i netthinnens randsone hos voksne mennesker som oppfører seg som stamceller, mens slike celler ikke finnes i regnbuehinnen eller strålelegemet. Videre forskning vil avgjøre hvorvidt denne cellegruppen i fremtiden kan brukes i behandling av netthinnesykdommer.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 24. mai 2018 12:51 - Sist endret 24. mai 2018 13:21