Disputas: Siri Lagethon Heck – Kardiologi/radiologi

Cand.med. Siri Lagethon Heck ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Cardiac Function Assessed by Magnetic Resonance Imaging and Circulating Biomarkers during Adjuvant Breast Cancer Therapy: Effect of Concomitant Neurohormonal Blockade».

Foto: UiO/Øystein H. Horgmo

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor William Gregory Hundley, Wake Forest School of Medicine
  • Andreopponent: Associate Professor Ana Barac, Georgetown University
  • Leder av komiteen: Professor Hans Jørgen Smith, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arne Sigmund Borthne, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Torbjørn Omland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forebygging av hjerteskade ved cellegift og strålebehandling for tidlig brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. Moderne kreftbehandling har bedret overlevelsen, men medisinsk tilleggsbehandling etter kirurgi kan skade hjertet.

I sin avhandling Cardiac Function Assessed by Magnetic Resonance Imaging and Circulating Biomarkers during Adjuvant Breast Cancer Therapy: Effect of Concomitant Neurohormonal Blockade har Siri Lagethon Heck og medarbeidere undersøkt om hjerteskade ved behandling av tidlig brystkreft kan forebygges med to vanlige hjertesviktmedisiner, candesartan og metoprolol, og om undersøkelse med hjerte-MR og blodprøver kan påvise tidlige tegn på hjerteskade. Heck og medarbeidere fant at tilleggsbehandling av kvinner med tidlig brystkreft med cellegift, strålebehandling og antistoffer var assosiert med et fall i hjertefunksjon som ble forebygget av candesartan, men ikke metoprolol. De fant også at behandling med høyere cellegiftdoser var assosiert med diffuse arrforandringer (fibrose) på hjerte-MR, mens dette ikke kunne sees ved de laveste cellegiftdosene. Cellegiftbehandling var også forbundet med økning i blodprøveverdier for hjerteskade, betennelse og fibrose. Pasientene som ble behandlet med metoprolol fikk mindre økning i blodprøveverdier for hjerteskade etter cellegiftbehandlingen, men denne effekten ble ikke sett for candesartan. Dette kan tyde på at candesartan beskytter mot fall i hjertets pumpefunksjon under behandling for tidlig brystkreft, mens metoprolol beskytter mot skade på hjertecellene under cellegiftbehandling. Langtidsoppfølging kan vise om den forebyggende effekten av candesartan og metoprolol reduserer senskader og klinisk hjertesvikt.

Studien viser at hos de fleste pasienter er fallet i hjertefunksjon ved behandling av tidlig brystkreft på kort sikt relativt lite, og at candesartan og metoprolol på forskjellige måter beskytter mot fall i hjertefunksjon og mot hjerteskade. Både hjerte-MR og blodprøver kan være nyttige for å påvise tidlig hjerteskade.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 17. jan. 2018 16:19 - Sist endret 17. jan. 2018 16:29