Disputas: Shakila Jabeen – Kreftimmunologi

Cand.scient. Shakila Jabeen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): «Non-invasive biomarkers of metabolic and immune profiles: clinical presentation, and treatment response in cancer».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent Associate Professor Gurinder Singh Atwal, Cold Spring Harbor Laboratory
  • Andreopponent: Professor Sandra Cristina Cara de Anjo Casimiro, Universidade de Lisboa
  • Leder av komiteen: Førsteamanuensis Anders Erik Astrup Dahm, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Hansen Ree, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Vessela Kristensen, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hovedfokuset i oppgaven har vært å oppdage nye biomarkører som kan si noe om kreftprognose og behandlingsrespons. I Norge får mer enn 30.000 personer kreft hvert år. En av de vanligste kreftformene er brystkreft som rammer mer enn 3.000 kvinner (og noen få menn) hvert år, mens en sjeldnere form er osteosarkom, en form for beinkreft som i stor grad rammer barn og ungdom mellom 10 og 20 år.

En type markører som ble undersøkt var cytokiner, dette er små proteiner som er viktig for kontroll av kroppens immunforsvar. Fra tre forskjellig grupper av brystkreftpasienter ble det påvist at mengden av noen cytokiner avhenger av hvilken type brystkreft pasienten har. Videre ble det påvist at nivået av cytokinene endres under kreftbehandling, noe som kan brukes til å forutsi om behandling kommer til å virke eller ikke.

En annen markør som ble undersøkt var variasjoner i arvematerialet (genene) hos osteosarkompasienter. Variasjoner i gener som er involvert i virksomhet av et medikament for kreftbehandling – methotrexate – kunne si noe utfall og bivirkninger av behandlingen. Å undersøke disse variasjonene kan dermed hjelpe til med å velge riktig behandling for pasientene.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 2. okt. 2018 10:10 - Sist endret 2. okt. 2018 10:35