Prøveforelesning: Shakila Jabeen

Cand.scient. Shakila Jabeen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The role of cytokines in the stroma of the breast tumor microenvironment».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 2. okt. 2018 10:10 - Sist endret 2. okt. 2018 10:13