Disputas: Anne Helene Krog - Kirurgi

Cand.med. Anne Helene Krog ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Benefits of laparoscopic versus open aortobifemoral bypass surgery – focus on the surgical inflammatory reaction, humoral stress response and health economics

Foto: Kristin Ellefsen, UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Inge Fourneau, Department of Cardiovascular Sciences, KU Leuven, Belgia
  • Annenopponent: Førsteamanuensis Torbjørn Dahl, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Komitéleder: Professor Johan Ræder, Avdeling for anestesiologi, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arild Nesbakken, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Syed Sajid Hussein Kazmi, Karavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Aker

Sammendrag

Pasienter med åreforkalkning og smerter i bena, såkalt «røykeben», på grunn av tett hovedpulsåre og/eller bekkenkar har betydelig redusert livskvalitet og funksjon. Tradisjonelt har disse pasientene blitt behandlet med åpen operasjon og innsettelse av kunstige pulsårer. Denne type kirurgi er omfattende. Kikkhullskirurgi har i andre fagfelt vist seg å være gunstig med henblikk på å redusere belastningen ved operasjon. Man ønsket å undersøke hvorvidt utskiftning av hovedpulsåra med kikkhullsteknikk kunne gi potensielle fordeler framfor tradisjonell kirurgi.

I sin avhandling; “Benefits of laparoscopic versus open aortobifemoral bypass surgery – focus on the surgical inflammatory reaction, humoral stress response and health economics” har cand.med. Anne Helene Krog og medarbeidere i en klinisk studie sammenlignet kikkhullskirurgi mot tradisjonell åpen kirurgi for tett hovedpulsåre og/eller bekkenkar. Man har funnet at kikkhullskirurgi ga mindre betennelse og at stresshormoner ble normalisert raskere etter kirurgi. Dette kan være en indikasjon på en mer skånsom metode. I tillegg var kikkhullsmetoden mer kostnadseffektiv enn åpen kirurgi på grunn av høyere livskvalitet etter operasjonen og mindre kostnader forbundet med prosedyren.

Hovedbudskapet i avhandlingen er at kikkhullskirurgi for tett hovedpulsåre og/eller bekkenkar kan gi potensielle fordeler for pasienten og samfunnet, og kan vurderes som et mulig behandlingsalternativ for visse pasientgrupper.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 8. jan. 2018 13:29 - Sist endret 8. jan. 2018 13:35