Disputas: Maia Blomhoff Holm - Fødselshjelp og kvinnesykdomer

Cand.med. Maia Blomhoff Holm ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Placental transfer of proteogenic amino acids and taurine in healthy term pregnancies: a human in vivo study.

Elite Foto

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Colin Sibley, University of Manchester
  • 2. opponent: Senior physician Jørg Kessler, Haukeland sykehus
  • Komitéleder: Professor Drude Merete Fugelseth, Universitetet Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis emeritus Kristin Reimers Kardel,Universitetet Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Tore Henriksen,

Sammendrag

Morkakens egenskaper og stoffskifte styrer transporten av aminosyrer mellom mor og barn. Det er nemlig ikke så enkelt som at jo mer aminosyrer morkaken tar opp fra mors blod, jo mer overføres til barnet.

Normal fosterutvikling er avhengig av tilstrekkelig tilgang på aminosyrer, kroppens byggesteiner. I tillegg er næringsforholdene i livmoren avgjørende for barnets fremtidige helse, både som nyfødt og som voksent individ. I sin avhandling Placental transfer of proteogenic amino acids and taurine in healthy term pregnancies: a human in vivo study har Maia Blomhoff Holm og medarbeidere studert transporten av aminosyrer mellom mor og barn i friske svangerskap til termin. De fant at det ikke er noen sammenheng mellom hvor mye aminosyrer morkaken tar opp fra mors blod, og hvor mye som skilles ut til barnet i navlesnoren. Dette tyder på at morkaken selv er med på å styre tilførselen av aminosyrer til barnet. Holm og medarbeidere undersøkte også morkakens transport av taurin, en annerledes aminosyre som ikke brukes som byggesten i proteiner, men som likevel er svært viktig for fosterutviklingen. De fant at morkaken skiller ut taurin til både mor og foster samtidig, noe som kan tyde på at taurin spiller en viktig rolle i morkaken utover tilførselen til fosteret. Til sammen peker resultatene fra denne studien på at morkakens egenskaper og eget stoffskifte er avgjørende i reguleringen av aminosyretransporten mellom mor og barn i friske svangerskap.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 30. okt. 2018 11:10 - Sist endret 12. nov. 2018 09:10