Disputas: Simen Sellevold

Cand.med.  Simen Sellevold ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Photochemical Internalization (PCI) as a treatment modality for leiomyosarcoma. Predictive factors for treatment response».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Stephen Pereira, University College London
  • Andreopponent: Professor Julie Gehl, Institut for klinsik medisin, Københavns universitet,
  • Leder av komiteen: Professor Kristin Taskén, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Vessela Kristensen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Alf Kristian Berg, Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Fotokjemisk internalisering (PCI) som behandlingsmetode for leiomyosarkom. Prediktive faktorer for behandlingsrespons.

Kreftceller og -svulster har mange og ulike egenskaper som gjør dem motstandsdyktige mot behandling. Fotokjemisk internalisering, PCI, er en ny og lovende behandlingsmetode for å omgå dette ved målrettet levering av cellegift eller andre virkestoffer inn i kreftcellene.  PCI gir i tillegg effekter ved ødeleggelse av blodårene inne i svulsten og immunaktivering. Leiomyosarkom, en sjelden kreftform i bløtvev, er meget motstandsdyktig mot tradisjonell behandling. PCI gir betydelig effekt også i denne typen kreft, og ved sammenlikning av to ulike varianter av leiomyosarkom fremkommer det ulikheter i behandlingseffekter.

Forsøk med leiomyosarkom-celler dyrket i skåler viser dårligere behandlingseffekt i celletypen med høye nivåer av spesifikke molekyler som hemmer PCI-effekten. I videre forsøk med de to samme celletypene ble det etablert svulster i mus. Behandlingseffekten var nå lik for de to svulsttypene, noe som forklares ved ulikheter i blodårenettverket inne svulstene. 

Den ytre delen av svulstene har flere og spesielt større blodårer, noe som sammenfaller med redusert behandlingseffekt av PCI i denne delen av svulstene.

Studier av bivirkninger viser at man kan oppnå god behandlingseffekt med PCI-doser som ikke gir nevneverdig skade på normalvevet omkring svulsten. 

I dette arbeidet er det vist at molekyler som GPx1, SOD2, GSH, p53 status samt tetthet av blodårer med stor diameter har betydning for PCI-behandlingens effekt. Dette er nyttig kunnskap i det videre arbeidet mot etablering av PCI som behandlingsmetode.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 5. okt. 2018 13:35 - Sist endret 18. okt. 2018 15:17