Prøveforelesning: Simen Sellevold

Cand.med. Simen Sellevold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The impact of the tumor vasculature responses to anti-neoplastic treatment».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 5. okt. 2018 13:35 - Sist endret 5. okt. 2018 13:35