Disputas: Daysi Duarte Sosa - Endokrinologi

MD. Daysi Duarte Sosa ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): ln vivo Microindentation as a measure of Bone Quality. Assessment of cortical bone material strength in osteoporosis and other conditions.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Bente Langdahl, Endokrinologisk afdeling, Århus Universitets Hospital, Århus C, Danmark
  • 2. opponent: Overlege Andreas Diamantopoulos, Revmatologisk klinikk, Martins Hansens Hospital, Bærum
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Lars Nordsletten, Ortopedisk avdeling - Ullevål, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professsor Janne Reseland, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Erik Fink Eriksen, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Norge topper i nesten all statistikk over osteoporotiske relaterte benbrudd. Benstyrken avhenger av benmasse (BMD), benstruktur og benmaterialkvalitet. BMD har vært etablert som determinant for benstyrken og brudd, men den predikerer ikke helt risikoen for brudd. Benmaterialkvalitet har man ikke kunne måle før nylig. Impact microindentation er en in vivo metode som vurderer benmateriale kvalitet ved å måle mostand mot penetrasjon av en tynn nål inn i den tykke kortikale midt på skinnebenet (tibia). Resultatene er utrykk som Bone Material Strengt index (BMSi).

Målet med denne avhandlingen var å bruke microindentation i en rekke skjelettforhold. Assosiasjonen av BMSi til andre determinanter av benkvalitet som BMD, benomsetning og alvorlighetsgrad av ryggvirvels brudd ble undersøkt.

Vi tester benmateriale kvaliteten i flere populasjoner: normale norske kvinner vs. spanske, kvinner med stressbrudd vs. kontroller og osteoporotiske kvinner vs. ikke-osteoporotiske.

Vi fant at norske kvinner hadde dårligere BMSi enn spanske kvinner, og disse funnene kan delvis forklare den økte brudd-tendensen. Pasienter med stressbrudd hadde redusert BMSi, som

kombinert med lavere BMD kan bidra til økt bruddtilbøyelighet hos disse pasientene. Til slutt fant vi at en lav BMSi utgjør en risikofaktor for alle osteoporotiske brudd så vel som alvorlighetsgrad av ryggvirvels brudd hos kvinner med osteoporose.

Vi demonstrerte at microindentation utført på tibia gir noen mål på benmaterialegenskaper

som reflekterer benkvaliteten i andre deler av skjelettet og er forbundet med bruddrisiko.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 30. aug. 2018 09:09 - Sist endret 4. sep. 2018 09:34