Disputas: Wojciech Pietka - Immunologi

MSc Wojciech Pietka ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Interleukin-33 in skin stress and inflammation.

Foto: Øystein Horgmo

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Principal Investigator Philipp Niethammer, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA

  • Andreopponent: Professor Trude Flo, NTNU
  • Komitéleder: Professor Bente Evy Halvorsen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Petter Gjersvik, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Senterleder Guttorm Haraldsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Atopisk eksem og stressresponser i huden

Atopisk eksem hos barn og voksne kjennetegnes av en sterk immunreaksjon. Nøkkelen til å gi  disse pasientene nye legemidler er å forstå hvordan man regulerer immunforsvaret i huden. En viktig del av denne reguleringen skjer med signalstoffer som skilles ut fra hudcellene.

I avhandlingen Interleukin-33 in skin stress and inflammation har Wojciech Pietka og medarbeidere undersøkt funksjonen og reguleringen til signalstoffet interleukin-33.

De fant at celler fra human hud produserer mye interleukin-33 (IL-33) når cellene aktiveres. Denne aktiveringen kan komme fra signalstoffet gamma-interferon som lages av hvite blodlegemer, men Pietka oppdaget også at det kan komme av cellestress.

For å studere hvorvidt IL-33 er nødvendig for utviklingen av eksem, sammenlignet de vanlige mus med genmodifiserte mus som ikke kan produsere IL-33 i en eksemmodell, men fant ingen forskjell på eksemutviklingen mellom musestammene. Videre sammenliknet de musehud med menneskehud, og fant ut at IL-33 reguleres forskjellig. Dette betyr at resultatet fra museeksperimentet ikke tillater oss å vurdere effekten av IL-33 hos menneske og at medisin som virker på musehud ikke må gi effekt i human hud.

Budskapet fra studien er at IL-33 produseres under cellestress i huden, at IL-33 reguleres annerledes i mus enn i menneske, og at musemodeller for atopisk eksem må vurderes lys av disse forskjellene.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 11. okt. 2018 13:10 - Sist endret 11. okt. 2018 13:16