Prøveforelesning: Wojciech Pietka

MSc Wojciech Pietka ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cellular and molecular players and disease relevance of type 2 immunity.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 11. okt. 2018 13:14 - Sist endret 11. okt. 2018 13:14