Disputas: Mari Eknes Ytre-Arne - Biokjemi

M.Sc. Mari Eknes Ytre-Arne ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Discovery and characterization of small-molecule inhibitors of 8-oxoguanine DNA glycosylase 1.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Forsker Rosmarie Friemann, Göteborgs Universitet, Sverige
  • Andreopponent: Prosjektleder Torkild Visnes, Karolinska Institutet, Sverige
  • Komitéleder: Professor Anne Simonsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Bjørn Steen Skålhegg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Forsker Bjørn Dalhus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Stråling og flere typer cellegift brukt ved kreftbehandling dreper kreftcellene ved å lage skader i cellenes DNA (arvestoffet). Cellene våre har et innebygd DNA-reparasjonssystem som kan redusere effekten av behandlingen. Ved å hemme DNA-reparasjonssystemet kan man trolig gjøre kreftcellene mer ømfintlige for behandlingen, og dermed forbedre det kliniske utfallet for pasientene.

I sin avhandling “Discovery and characterization of small-molecule inhibitors of 8-oxoguanine DNA glycosylase 1” har Mari Eknes Ytre-Arne og hennes medarbeidere brukt ulike metoder for å identifisere en rekke små molekyler som hemmer aktiviteten til DNA-reparasjonsenzymet 8-oxoguanine DNA glykosylase 1 (OGG1).  Flere av disse molekylene har potensial til å utvikles til nye legemidler for bruk i kreftbehandling.

Arbeidet har resultert i de fem første røntgenstrukturene av OGG1 i kompleks med små molekyler/hemmere. Disse røntgenstrukturene gir verdifull informasjon for utvikling av legemidler med OGG1 som mål. Siden flere studier har vist at OGG1 er involvert i regulering av gener som bl.a. har betydning for inflammasjon, angst, læring m.m, vil legemidler rettet mot OGG1 trolig ha flere bruksområder.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 17. apr. 2018 09:58 - Sist endret 17. apr. 2018 09:58