PHA fredagsmøte: Gud i terapirommet

Lege og spesialist i psykiatri, Shahram Shaygani, foreleser under temaet "Gud i terapirommet" fredag 5. april fra kl. 12:00.

Om foreleseren

I tillegg til sin bakgrunn som psykiater erShahram Shaygani Shahram Shaygani utdannet

psykoanalytiker, og godkjent veileder i psykoterapi ved Institutt for Psykoterapi og Norsk Psykiatrisk Forening. Han har også arbeidet som rettspsykiater og medisinskfaglig rådgiver.

Shaygani har jobbet i psykiatrien siden 1991, og har vært overlege på Ahus, Ullevål Universitetssykehus og nå Trasoppklinikken. Han har bred erfaring i utredning og behandling av alle typer psykiske lidelser, inkludert rus- og avhengighetslidelser.

Sammen med psykiater Per Føyn skrev han en fagbok om behandling av ruslidelser i 2010 som ble godt mottatt av fagmiljøet i Norge. Boktittel var Psykodynamisk behandling av ruslidelser, utgitt av Universitetsforlaget. Shaygani har holdt foredrag og undervist helsepersonell i mange år.

Om Fredagsmøtet

Fredagsmøtet er en møteserie som arrangeres av Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) med erfarne forelesere. Møteserien denne våren er åpen for alle - og spesielt rettet mot leger, psykologer og andre behandlere.

Har du spørsmål knyttet til møteserien eller seminaret, kan du kontakte førstekonsulent Bente Irene Hafstad Vasbotten.

Emneord: Psykisk helse og avhengighet, Shahram Shaygani, fredasmøte
Publisert 2. apr. 2019 10:21 - Sist endret 3. apr. 2019 08:38