English version of this page

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Klinikkens virksomhet består av forskning, formidling og undervisning innenfor fagfeltene psykiatri, rus og avhengighet.

Klinikken omfatter fem enheter organisert etter forskningstema og enhetene er lokalisert på sykehusene.

Psykiatrisk forskning er først og fremst opptatt av å studere psykiske lidelsers årsaksforhold, utvikling og utbredelse i befolkningen. I tillegg forsøker den å evaluere behandlingsresultater.

Målet er altså å bedre forstå psykiske lidelser for på den måten å øke kvaliteten på behandlingen av de samme lidelsene og å sikre at den behandling som gis er såkalt evidensbasert – det vil si har en dokumentert effekt.

Forskergrupper ved PHA

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1039 Blindern, 0315 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Gaustad sykehus 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13152500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531000 Vortex, FS m.m.