Jubileumsseminar - Ulf Kongsgaard 70 år

Akuttklinikken inviterer til fagseminar og markerer at Ulf Kongsgaard fyller 70 år.

© UiO/Øystein H. Horgmo

Ulf E. Kongsgaard har nå blitt 70 år, og han fratrer derfor både sitt professorat og sin overlegestilling i slutten av denne måneden.

Det er svært god grunn til å markere denne hendelsen i Kongsgaards liv, og Akuttklinikken inviterer derfor til et lite symposium i Forskningsbygget på Radiumhospitalet fredag 1. mars.

Program

12:00-12:15

Velkommen ved Leiv Arne Rosseland

12:15-12:50

Ulf. E. Kongsgaard: Et blikk bakover

12:50-13:40

Mads Werner: Långvarig smärta efter kirurgi: Varför?

13:40-14:25

Pause med bespisning i hallen. Musikk ved Leiv Arne Rosseland og Ulf E. Kongsgaard.

14:25-15:15

Pål Øian og Ulf E. Kongsgaard: Fra Norsk Pasientskadeerstatning

15:15-15:30

Fredrik Hetman: Min ph.d. under veiledning av Ulf

15:30-15:45

Pål Reine: Min ph.d.d under veiledning av Ulf

15:45-15:55

Ulf E. Kongsgaard: Cogito

15:55-16:00

Avslutning ved Leiv Arne Rosseland

Besøksadresse til Forskningsbygget er Vestenghaugen 8.

Seminaret er åpent for alle interesserte.

Velkommen!

Arrangør

Akuttklinikken
Emneord: Akuttklinikken, Prehospital klinikk, Smerte
Publisert 25. feb. 2019 16:37 - Sist endret 2. apr. 2019 10:31