PHA fredagsmøte: Forenkling av standardisert CCRT-metode?

Forenkling av standardisert CCRT*-metode? Kan en forenklet standardisert metode for å formulere hovedkonflikten i pasientens relasjonsmønster brukes av klinikere i vanlig praksis, i supervisjon, i opplæring, og i forskning?

Det er overskriften når Peter Talberg foreleser på fredagsmøtet 24. mai fra kl. 12:00-13:00.

*CCRT står for The Core Conflictual Relation Theme metod. Metoden er utviklet av Luborsky and Crits-Christoph.

Om foreleseren

Peter Talberg er spesialist i allmenn psykiatri og i barne- og ungdom barnepsykiatri.
Han har arbeidet som psykoterapeut i 25 år, og i psykiatrien siden 1984. I dag tar han sin doktorgrad i en 50 % stilling ved FEST-IT studien ved Voksenpsykiatri/Klinikk for psykisk helse og avhengighet, ledet av Randi Ulberg.

Om Fredagsmøtet

Fredagsmøtet er en møteserie som arrangeres av Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) med erfarne forelesere. Møteserien denne våren er åpen for alle og rettet mot leger, psykologer og andre behandlere.

Har du spørsmål knyttet til møteserien eller seminaret, kan du kontakte førstekonsulent Bente Irene Hafstad Vasbotten.

Emneord: Psykisk helse og avhengighet, Peter Talberg, fredagsmøte
Publisert 2. apr. 2019 10:52 - Sist endret 3. mai 2019 12:58