Prøveforelesning: Bjørnar Torske Antonsen

Cand.med. Bjørnar Torske Antonsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Langtidsutfall av behandling i psykoterapi for pasienter med ulike personlighetsforstyrrelser og kliniske implikasjoner.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.       

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

 

Publisert 13. apr. 2016 09:43 - Sist endret 13. apr. 2016 09:43