2017

Tidligere

Tid og sted: 20. des. 2017 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

MD Håvard Tetlie Garberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Reducing newborn mortality: from animal models to the Millennium Development Goals.

Tid og sted: 19. des. 2017 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.sc. Tone Aase Fykerud ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Regulatory functions of ubiquitin modifying enzymes in cancer formation and progression.

Tid og sted: 19. des. 2017 10:00, Ullevål sykehus 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166

M.Sc. Signe Tretteteig ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Drøft forskjeller og likheter mellom «mature care» filosofi og «self-determination» teori og disse perspektivenes implikasjoner for valg av forskningsdesign i studier av pårørende.

Tid og sted: 18. des. 2017 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

MPH Krishna Kumar Aryal ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Between nothing and too much - evidence of effects of moderate alcohol consumption in pregnancy and how to deal with the issue in clinical and public health work.

Tid og sted: 15. des. 2017 10:15, Auditoriet på Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.psychol. Guro Hanevold Bjørkløf ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnostiske utfordringer og ulike psykologiske intervensjoner ved depresjon hos eldre.

Tid og sted: 15. des. 2017 10:15, Store auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

MD. Radek Fric ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Formation and flow of extracellular fluid in the brain. Basic and clinical aspects.

Tid og sted: 15. des. 2017 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et, Kirkeveien 166

MD. Julia Smedbråten ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Strategies to improve living kidney donation rate in Norway.

Cand.med. Sebastian Meltzer ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «From the immunoscore to immunotherapy of colorectal cancer».

Tid og sted: 14. des. 2017 10:15, Rødt Auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål Sykehus

MA Ashley Muller ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment options for substance use disorders.

Tid og sted: 14. des. 2017 10:15, Store auditorium, Rikshospitalet (B), Sognsvannnsveien 20

MD Mushegh Sahakyan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of surgery and chemotherapy in treatment of locally advanced pancreatic cancer.

Tid og sted: 8. des. 2017 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Charlotte Bille Jendresen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pros and limitations of preclinical models including human IPSC cells as a potential model for Alzheimer’s disease research.

Tid og sted: 8. des. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

MD Jana Kuhn ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gravide med kjent hjertesykdom og få symptomer - planlegging, monitorering og behandling av fødselen.

Tid og sted: 8. des. 2017 10:15, Blått auditorium, Øyeavdelingen (bygg 36), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.psychol. Levi Røstad Kvitland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Misbruk og psykisk sykdom: kausalitet eller bare en assosiasjon.

Tid og sted: 7. des. 2017 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen), Karl Johans gate 47

Cand.psychol. Tiril Østefjells ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Neurocognitive antecedents for schizophrenia.

Tid og sted: 4. des. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Cand.med. Sigrun Losada Eskeland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The effect of improving referrals on clinical outcomes: what do we know and where do we go?

Tid og sted: 1. des. 2017 10:15, Grønt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.sc. Benedicte Kirkøen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Screening-undersøkelser av mental helse: Hvor egnet er spørreskjema til å fange opp psykologisk status og endring i dette hos normalbefolkningen?

Tid og sted: 1. des. 2017 10:15, Auditoriet, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus, Forskningsveien 7

Cand.med. Lynn Mørch-Johnsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is the evidence for and against a similar origin of bipolar disorder and schizophrenia?

Tid og sted: 30. nov. 2017 10:15, Auditorium 1, Harald Schjelderups hus, Forskningveien 3A, Oslo

Cand.med. Birgir Mar Gudbrandsson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vaskulære manifestasjoner av revmatiske sykdommer.

Tid og sted: 30. nov. 2017 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.pharm. Marte Jonsson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hallmarks of cancer cell metabolism and therapeutic targeting.

Tid og sted: 24. nov. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Cand.med. Pål André Rønning ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kronisk traumatisk encephalopati - kunnskapsgrunnlag og kontroverser.

Tid og sted: 24. nov. 2017 10:15, Auditoriet på Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Maria Thomsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Early integration of palliative care in the treatment of advanced cancer - opportunities and limitations for the care of patients with incurable disease.

Tid og sted: 21. nov. 2017 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Eli Taraldsrud ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Limitations and potential of genetics in understanding primary immunodeficiencies

Tid og sted: 20. nov. 2017 10:15, Kirurgisk auditorium, Oslo universitetssykehus, Aker sykehus

M.Sc. Cecilie Aass Aasaaren ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan nye metoder for proteinanalyse bidra til forbedret diagnostikk? Muligheter og metodologiske utfordringer.

Tid og sted: 20. nov. 2017 09:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Cand.med. Rune Byrkjeland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Coronary artery disease and diabetes: current treatment and secondary prevention.

Tid og sted: 17. nov. 2017 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Hilde Risstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The obesity epidemic: is the answer in the Gut?