Prøveforelesning: Kaspar Broch

Cand.med. Kaspar Broch ved Instituttet for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The autonomic nervous system in heart failure, with focus on phenotyping with biomarkers, heart rate variability, imaging, and emerging treatment strategies.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

Publisert 18. feb. 2016 13:51 - Sist endret 19. feb. 2016 13:22