Prøveforelesning: Nina Eide Hasselberg

Cand.med. Nina Eide Hasselberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment of heart failure, and monitoring of the response by biomarkers.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

 

Publisert 13. apr. 2016 10:37 - Sist endret 13. apr. 2016 10:38