Prøveforelesning: Piotr Religa

Piotr Religa holder sin prøveforelesning for stillingen som professor/førsteamanuensis i molekylær patologi, med tittelen: Finding of targets for future cancer diagnosis.

Andre kandidater

Prøveforelesningen er åpen for alle. Ingen påmelding.

Velkommen!

Publisert 25. jan. 2017 10:34 - Sist endret 8. feb. 2017 10:26