Prøveforelesning: Erlend Strand Gradsjord

Cand.med. Erlend Strand Gardsjord ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Early interventions in psychosis: State of the art.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 7. sep. 2018 12:23 - Sist endret 8. sep. 2018 15:11