Prøveforelesning: Geir André Ringstad

Cand.med. Geir André Ringstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kognitiv funksjon, normal og patologisk, slik den kan undersøkes med fMRI (funksjonell magnetisk resonans-billeddannelse).

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 31. aug. 2018 10:45 - Sist endret 31. aug. 2018 10:45