Prøveforelesning: Vikas Kumar Sarna

Cand.med. Vikas Kumar Sarna ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Innate and adaptive immunology of the small intestine.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 16. aug. 2018 10:26 - Sist endret 16. aug. 2018 10:26