Prøveforelesning: Eli Marie Wiig

MA Eli Marie Wiig ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Rusavhengighet og morskap fra 1960 til i dag.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 28. aug. 2018 09:20 - Sist endret 28. aug. 2018 09:20