English version of this page

Klinisk kommunikasjon, Ahus

Ahus har siden 2006 drevet forskning på klinisk kommunikasjon.

Forskningen vi driver er med hovedvekt på

  • effekten av kommunikasjonstrening

  • detaljstudier av kliniske beslutninger og prosessen rundt dem

  • detaljstudier av verbal og nonverbal kommunikasjon

  • utfordringer knyttet til manglende fellesspråk i kommunikasjonen

Foreløpig har studiene vært konsentrert om lege-pasientkommunikasjon.

Samarbeid

Gruppen har et bredt internasjonalt samarbeid, først og fremst med forskere i USA, Tyskland og Danmark.

Ved hjelp av prosjektmidler fra Helse Sør-Øst er det også bygget opp et skandinavisk forskernettverk i samarbeid med professor Arnstein Finset ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, UiO.

Dette nettverket heter Oslo Communication in Healthcare Education and Research group (OCHER).

 

Publisert 31. okt. 2014 13:35 - Sist endret 27. feb. 2018 10:10

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere