English version of this page

Klinisk kommunikasjon, Ahus

Ahus har siden 2006 drevet forskning på klinisk kommunikasjon.

Forskningen vi driver er med hovedvekt på

  • informasjonsutveksling og samvalg

  • effekten av kommunikasjonstrening

  • detaljstudier av kliniske beslutninger og prosessen rundt dem

  • detaljstudier av verbal og nonverbal kommunikasjon

  • utfordringer knyttet til manglende fellesspråk i kommunikasjonen

Studiene er konsentrert om lege-pasientkommunikasjon.

Finansiering

Forskningen har vært og er finansiert gjennom Helse Sørøst (5 bevilgninger), Norges forskningsråd (2 bevilgninger) og Extrastiftelsen DAM (1 bevilgning), for i alt 8 stipendiater, tre postdoktorer og en 50% forskerstilling. En Fulbrightstipendiat fra USA har tilbrakt ett år hos oss.

Samarbeid

Gruppen har et bredt internasjonalt samarbeid, først og fremst med forskere i USA, Nederland, Tyskland og Danmark. Nasjonsalt samarbeider vi med forskere ved UiO, UiB, Helse Bergen og Nordlandssykehuset.  

Ved hjelp av prosjektmidler fra Helse Sør-Øst er det også bygget opp et skandinavisk forskernettverk i samarbeid med professor Arnstein Finset ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, UiO.

Dette nettverket heter Oslo Communication in Healthcare Education and Research group (OCHER).

Publisert 31. okt. 2014 13:35 - Sist endret 11. okt. 2022 13:24

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere