English version of this page

Presisjonspsykiatri

Gruppen bruker store data og nye analysemetoder for å avklare årsaker og risikofaktorer ved alvorlige psykiske lidelser for å bedre forebygging, diagnostikk og behandling.

Om gruppen

Gruppen undersøker data fra NORMENT og store databaser som inkluderer opptil flere millioner individer.

Vi utvikler matematiske modeller for å forstå variasjon i det humane genom, for å kunne identifisere genetiske og miljøfaktorer som bidrar til utvikling av sykdom.

Denne forskningen foregår i tett samarbeid med internasjonale forskere og store internasjonale konsortier, samt nordiske samarbeidspartnere.

Gruppens forskning bidrar til å komme i posisjon for fremtidens presisjonsmedisin, som har stort potensiale i psykiatri. 

Les mer på vår engelske nettside.

Publisert 12. nov. 2018 10:29 - Sist endret 31. okt. 2022 12:57