English version of this page

Psykoterapi for unge

Gruppen forsker på psykoterapi for ungdom med fokus på hvordan forbedre og tilpasse behandlingen og hvordan forstå mekanismene som behandlingen virker gjennom.

Om gruppen

Vi fokuserer på individuelt tilpasset psykoterapi for unge mennesker med psykiatriske lidelser.

Det foreligger lite forskning omkring for hvem og under hvilke betingelser forskjellige psykoterapeutiske behandlingsformer virker best. Det trengs også mer forskning på hva som er virkningsmekanismer i forskjellige former for psykoterapi for unge.

Intensjonen er å bidra med mer kunnskap om hva som gir best behandlingseffekt for den enkelte unge, av forskjellige psykoterapeutiske behandlingsformer.   

Det er et hovedmål at forskningen fra gruppen skal være klinisk relevant. Derfor består gruppen i tillegg til forskerne av et kliniker-forskernettverk. 

Prosjekter

  • FEST-IT
  • Prosess og behandlingsutfall I psykoterapi for unge
  • Moderatorer og mediatorer i psykoterapi for unge
  • Kasusstudier i relasjonelt fokusert terapi
  • Unge pasienters opplevelse av endring i psykoterapi
  • Kasusformulering i ungdomspsykoterapi
  • Diagnostisering av unge med psykiatriske lidelser
Emneord: psykoterapi, ungdom og unge voksne
Publisert 12. mai 2016 15:50 - Sist endret 21. juni 2018 15:16

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere