English version of this page

TREATment

TREATment er et nettverk ved Universitetet i Oslo. Forskerne i nettverket jobber med persontilpasset behandling for psykiatriske lidelser. 

Illustrasjon av TREATment organisasjonen: forskningsområder: depresjon/angst, psykisk helse og somatisk lidelse, personlighetsforstyrrelser, psykose. Forskergrupper: psykoterapi for voksne, psykoterapi for unge, personlighetspsykiatri, psykoser, psykososiale aspekter ved somatisk sykdom. Kliniske forskningsenheter: Kliniske RCTer, metodeutvikling, kvalitative metoder, prosessanalyser, biological markers, forskningsveiledning.

Om gruppen

Målet er å øke kunnskapen om individuelt tilpassede psykososiale intervensjoner for den enkelte med psykiatriske lidelser og plager. Forskernettverket vil etablere nødvendig empirisk kunnskap om individuelt tilpassede psykososiale intervensjoner og hva som fungerer best for hvem og hvordan.

TREATment bidrar med translasjonell og tverrfaglig forskning på spesifikke markører (biologiske og psykologiske) og endringsmekanismer. Nettverket tilrettelegger effektivt samarbeid, koordinering og harmonisering av forskning på dette feltet.

Samarbeid

TREATment samarbeider klinisk med flere helseforetak:

  • Oslo Universitetssykehus
  • Sørlandet Sykehus
  • Namsos Sykehus
  • Diakonhjemmet Sykehus
  • Sykehuset Innlandet HF
  • Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • Modum Bad 
  • Sykehuset i Vestfold
  • Haukeland Universitetssykehus

Nettverket samarbeider også med internasjonale og nasjonale nettverk: 

Forskerne i TREATment er partnere i flere nasjonale og internasjonale konsortier. 

Ekstern finansiering

Les mer om TREATment på den engelske siden. 

Publisert 25. mars 2022 11:20 - Sist endret 5. apr. 2022 07:56