English version of this page

CoMorMent

CoMorMent skal undersøke sammenhengen mellom mentale lidelser og hjerte- og karsykdommer. 

Om prosjektet

CoMorMent (Investigating comorbid mental ill-health and cardiovascular disease) er et EU Horisont 2020 tematisk-prosjekt med ni partnere som vil forutsi risiko for hjerte- og karsykdommer ved mentale lidelser. 

Mål

Vårt mål er å undersøke sammenhengen mellom mentale lidelser og hjerte- og karsykdommer, og få nye metoder som kan redusere risiko for å utvikle flere sykdommer samtidig.

Bakgrunn

Mentale lidelser gir redusert livskvalitet. I tillegg gjør de deg også mer sårbar for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

Slik samsykelighet, det å ha flere sykdommer samtidig, er svært vanskelig for pasientene og deres familier.

Det er også en stor utfordring og økonomisk belastning for samfunnet, men hvordan henger dette sammen? Hvorfor har disse pasientene begge deler på en gang?

I EU-prosjektet CoMorMent ønsker forskere å finne ut hva som er de underliggende mekanismene for denne høye samsykeligheten, og skille ut hva som er genetiske faktorer, miljømessige faktorer og forholdet disse har til livsstil

Finansiering

CoMorMent-prosjektet skal gå over fire år og har et totalbudsjett på nærmere 60 millioner kroner. Prosjektet er finansiert gjennom EUs Horizont 2020 rammeprogram for forskning og innovasjon.

Samarbeid

Prosjektgruppen består av et tverrfaglig ekspertteam innen kardiologi og psykiatri, genetisk epidemiologi, molekylær genetikk, nevrovitenskap og statistikere.

Prosjektet har følgende partnere:

 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Oslo universitetssykehus (OUS)
 • Karolinska Institutet, Sverige
 • University of Edinburgh, Skottland
 • University of Tartu, Estland
 • University of Iceland, Island
 • Region Hovedstaden, Danmark
 • Amra Medical, Sverige
 • DeCode Genetics, Island
 • CorTechs, USA.

Det er svært vanskelig å nå gjennom nåløyet i EUs Horisont 2020-program, og et prosjekt av dette omfanget gir stor prestisje. Det er første gang Institutt for klinisk medisin er koordinator for et prosjekt fra EUs H2020.

Mer om CoMorMent

 

  Publisert 4. nov. 2020 14:11 - Sist endret 18. mai 2021 09:34

  Kontakt

  Prosjektkoordinator