Nalokson nesespray

Dette forskningsprosjektet ser på om nalokson kan ha en overdosereduserende effekt, gjennom opplæring i bruk av og utdeling av nalokson nesespray som akuttbehandling av opioid overdose.

Om prosjektet

Nalokson er et legemiddel som er i bruk i ambulansetjenesten, og som er standard akuttbehandlingen mot opioid overdose, men da i injeksjonsform. Dette prosjektet gir opioidbrukerne selv, deres pårørende eller ansatte på væresteder mulighet til å få opplæring i førstehjelp og bruk av nalokson, nå i nesespray-form. Når de som oppdager en overdose selv har nalokson tilgjengelig vil livreddende førstehjelp ved en opioid overdose kunne iverksettes umiddelbart, og dette kan bidra til å redde liv. Det at legemiddelet nå gjøres tilgjengelig som nesespray gjør at man ikke må være utdannet helsepersonell for å gi legemiddelet, samt at smitterisiko forbundet med nålestikk elimineres.

SERAF-prosjektet har to komponenter; den ene består i selve utdeling- og opplæringsdelen som gjennomføres i samarbeid med Oslo og Bergen kommune. Den andre delen av prosjektet er en forskningsmessig evaluering av tiltaket, for å får kunnskap om nytten av tiltaket, og eventuelt kunne justere tilbudet slik at det oppleves som tilgjengelig og viktig av målgruppen.

Prosjektet er et samarbeid mellom SERAF og Oslo og Bergen kommune, og ambulansetjenestene i de to byene, og finansiert via Helsedirektoratet. Nalokson nesepray er godkjent til bruk i prosjektet av Statens legemiddelverk.

Publikasjoner i forbindelse med prosjektet

Doktoravhandlinger

Aktuelle lenker

 

 

 

Publisert 27. juni 2014 11:11 - Sist endret 21. des. 2017 15:41

Kontakt

Prosjektleder

Thomas Clausen