Svetlana Ondrasova Skurtveit

Bilde av Svetlana Ondrasova Skurtveit
English version of this page
Mobiltelefon +47 41103614
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Forsker på bruk og misbruk av vanedannede legemidler, epidemiologiske metoder

Pågående forskning

  • Opioid use in the Norwegian general population

  • Prescription drug use among patients in Opioid maintenance treatment (OMT)

  • Prescription drug use during pregnancy

  • Does Nicotine Dependence predict problematic use of prescribed opioids

Undervisning

Erfaringbasert master -Master i psykososialt arbeid

Bakgrunn

Utdannelse

1986    Doktorgrad i uorganisk kjemi (RNDr.) Det naturvitenskapelige fakultet, Praha, Tsjekkoslovakia

1992    Dr. scient grad ved kjemisk institutt Universitetet i Bergen

Praksis

  • 1989 - 1992 Stipendiat ved Den Norske Kreftforening.
  • 1992 - 2001 Forsker ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI)
  • 2001- Forsker ved Statens helseundersøkelser/senere Nasjonalt Folkehelseinstitutt
  • 2005-2009 Professor II UiTø (Farmasi) Det medisinske fakultet
  • 2009- Professor II UiO, Det medisinske fakultet. Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF)

Priser

  • The Scandinavian association for the Study of Pain- meeting 2010, Oslo
  • Poster pris på Farmasidagene 2010

Samarbeid

  • Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte lidelser (NKSL), Trondheim
  • Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi
  • Høyskolen i Hedmark:
  •  
  • Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved FHI
  •  
  • Universitet i Tromsø
  •  
  • Universitet i Ottawa, Canada
Emneord: Benzodiazepiner, Epidemiologi, Opiatavhengighet, Helse og medisin, Rus og medikamentmisbruk, Mental helse
Publisert 13. apr. 2011 11:44 - Sist endret 27. mai 2011 12:02