Rusmiddelbruk blant behandlingssøkende (EUROPAD-studien) (avsluttet)

Dette prosjektet er et internasjonalt samarbeidsprosjekt der Norge representert ved SERAF, er et av 6 Europeiske land som bidrar med data til internasjonale sammenligninger av rusbruksmønster ved behandlingsoppstart for opioid rusmiddellidelse.

Om prosjektet

Prosjektet er initiert av og i samarbeid med RADARS ved Rocky Mountain Poison and Drug Center (RMPDC), a division Denver Health and Hospital Authority, Colorado, USA.

EUROPAD; the European opiate addiction treatment association- http://www.europad.org/about-us.php – er den formelle europeiske samarbeidspartneren til RADARS i prosjektet som koordinerer alle de europeiske landenes datainnsamling (Frankrike, Tyskland, UK, Spania, Italia og Norge).

Prosjektet har standardisert et kort spørreskjema som fylles ut anonymt av pasienter som begynner en ny behandlingsepisode for opioid avhengighet ved utvalgte behandlingssenter.

Spørreskjemaet inkluderer informasjon om type medikament/rusmiddel som er brukt for å oppnå rus i løpet av de siste 90 dagene forutfor behandlingsoppstart. Inntaksmetode og vanlige kombinasjoner av rusmiddel som inntas registreres.

Det internasjonale samarbeidsprosjektet vil kunne belyse regionale ulikheter i rusmiddelpreferanser og inntaksmåter.

Intensjonen med prosjektet er å fortsette datainnsamlingen med 100-150 spørreskjema årlig, slik at man kan følge utvikling i trender for rusmiddelinntak i Norge og samarbeidslandene.

Aktuelle lenker

Masteroppgave i forbindelse med prosjektet

 

Publisert 13. mai 2015 15:28 - Sist endret 12. nov. 2019 10:34