English version of this page

K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft

K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft har som mål å fremskaffe og overføre ny kunnskap fra laboratorieforskning til sykehus og klinikken.

Vi ønsker å tilrettelegge for bedre behandlingsvalg, fremskaffe persontilpasset informasjon om kreftcellevevet og legemiddelfølsomhet, identifisere nye terapeutiske mål, utføre kliniske studier, implementere nye behandlinger og å informere brukere om dagens kunnskap og tilgjengelige alternativer.

Senteret ledes av professor Ludvig Munthe ved Institutt for klinisk medisin ved UiO. Vi holder til ved Oslo universitetssykehus.

More detailed information on our English pages