Om K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser er opprettet ved en generøs donasjon fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser forsker på mekanismene bak diagnosene ved å kombinere et omfattende datamateriale fra personer med og uten utviklingsforstyrrelser med ny kunnskap om genetikk og hjerneutvikling.

Senteret ledes av Terje Nærland fra Barne- og ungdomsklinikken ved Klinmed på UiO og Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser ved Barne- og ungdomsklinikken på OUS, i tett samarbeid med toppforskere fra Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT).

Mann peker på MR-maskin.
Terje Nærland viser frem MR-maskinen der han og teamet skal ha inn flere tusen ungdommer for å scanne hjernene deres. Foto: Marit Skram, Oslo universitetssykehus

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser består av et tverrfaglig forskerteam fra flere sykehusmiljø, som sammen med forskere innen stordata-analyser (‘big data’), molekylærbiologi og nevrovitenskap fra Universitetet i Oslo og eksperter innen befolkningsstudier på Folkehelseinstituttet (Fhi), skal generere ny kunnskap om mekanismer som kan omsettes til ny behandling av utviklingsforstyrrelsene.

Sentralt i prosjektet er en omfattende kartlegging av barns utvikling med særlig fokus på hvordan genetisk og miljømessige forhold påvirker hjernens utvikling.

Om utviklingsforstyrrelser

Utviklingsforstyrrelser er en rekke tilstander som defineres av unormal utvikling. Senteret vil ha et særlig fokus på alvorlige, tidlig inntreffende tilstander som autismespekter diagnoser og utviklingshemning. Disse tilstandene kjennetegnes ved forstyrrelser i en rekke funksjoner som læring, sosial funksjon, språk og motorikk.

Tilleggstilstander som immundysfunksjoner, psykiske lidelser, overvekt, og hjerteproblem kan legge ytterligere byrde på personer med disse diagnosene.

Vi vet at genetiske forhold er viktige årsaker til utviklingsforstyrrelser, men mekanismene mellom bestetemte genetiske forhold og fremtredelsene av tilstandene er lite kjent.

Mange utviklingsforstyrrelser har en svært kompleks genetisk årsak hvor mange vanlige genvarianter, med hver for seg liten effekt, til sammen gir økt risiko for avvikende utvikling. Andre utviklingsforstyrrelse skyldes sjeldne genvarianter med stor effekt, slik vi finner ved flere genetiske syndromer.

Senteret vil generere kunnskap om effekten av samspillet mellom slike vanlige og sjeldne genvarianter på hjernens utvikling og fungering, og hvilken rolle ulike miljømessige forhold har på dette.

Gruppeledere

 • Terje Nærland, senterleder, forsker, Universietet i Oslo
 • Ole A. Andreassen, nestleder, professor, Universitetet i Oslo
 • Lars T. Westlye, professor, Universitetet i Oslo
 • Srdjan Djurovic, professor II, Oslo universitetssykehus

Hovedforskere

 • Daniel S. Quintana, forsker, Universitetet i Oslo
 • Ida Sønderby, forsker, Universitetet i Oslo
 • Emma Haapaniemi, forsker, Universitetet i Oslo
 • Ingrid A. Agartz, professor, Universitetet i Oslo

Scientific advisory board

 • Kari Stefansson, Director, deCODE genetics, Island
 • Anders M. Dale, University of California, San Diego
 • Marcella Rietschel, CIMH, Mannheim
 • Thomas Werge, iPSYCH, København

Samarbeid

 • Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT)
 • Oslo universitetssykehus (OUS)
 • Folkehelseinstituttet (Fhi)
 • Norsk senter for molekylærmedisin

Tidsramme

K.G.Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser starter opp høsten 2020. Prosjektet har et femårs tidsperspektiv og avsluttes høsten 2025.

Les mer om tildelingen og forskningen

Publisert 10. aug. 2020 12:22 - Sist endret 4. mars 2021 09:18