English version of this page

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser forsker på årsaker og behandling av autisme og andre utviklingsforstyrrelser.

Autisme og utviklingshemning kjennetegnes av unormal hjerneutvikling. Sykdomsbelastningen for pasient og pårørende kan være stor, og vi vet lite om årsakene.

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser forsker på mekanismene bak diagnosene ved å kombinere det vi vet om utviklingsforstyrrelser med ny kunnskap om genetikk og hjerneutvikling. Videre skal senteret studere hvordan andre deler av kroppen blir rammet.

I dag finnes det svært lite effektiv behandling for nevroutviklingsforstyrrelser, og det er vanskelig å forutse den enkeltes sykdomsforløp. På grunn av den store variasjonen i sykdomsbildet og livslang varighet finner vi denne pasientgruppen på de fleste av sykehusets avdelinger.

Derfor er K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser basert på et nært samarbeid mellom barneklinikk og psykiatrisk klinikk, i tillegg til avdelinger for genetikk, røntgen og MR, samt nevrologi. En tverrfaglig tilnærming er nødvendig for å komme videre i forskningen.