Nytt Jebsen-senter ved Klinmed

15. august starter K.G. Jebsen senter for cøliakiforskning opp ved Institutt for klinisk medisin, under ledelse av Ludvig M. Sollid.

Professor Ludvig M. Sollid. Foto: © UiO/Ola Sæther

Det sterke forskningsmiljøet på cøliaki ved Klinmed mottar 18 millioner for å styrke sin verdensledende forskning.

Stiftelsen skriver i en uttalelse: «Ved å gi 18 millioner kroner til etableringen av senteret, ønsker Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen å bidra til et skikkelig forskningsløft og ikke minst til at fremragende medisinsk forskning raskere kan komme pasientene til gode.»

Translasjonsforskning på cøliaki

– Senteret skal drive translasjonsforskning på cøliaki, forteller senterleder Ludvig M. Sollid.

Dette betyr at de har som mål å bringe grunnforskning ut i klinisk praksis.

Sollid utdyper:

– Forskingen vil konsentrere seg om tre områder. Vi skal utvikle bedre diagnostiske verktøy, gjøre kliniske forsøk med behandlingsformer som er kommet et stykke i utviklingen samt identifisere nye molekyler for behandling av cøliaki, såkalte drug targets. 

Senteret har et vitenskapsråd som vil bestå av professorene Paul Klenermann (Universitetet i Oxford), Vivianne Malmström (Karolinska instituttet) og Markku Mäki (Universitetet i Tampere) og et pasientråd som vil bestå av Knut Peterson (Norsk cøliakiforening) og Heidi Urwin (Coeliac UK).

Om Stiftelsen

K.G. Jebsen.-stiftelsen opprettet sin senterordning i 2010, og har siden den gang bevilget 294 millioner kroner til medisinsk forskning i Norge. Senterne mottar finansiering for 4 år. Mottakerne velges etter faglig kvalitet, og det tas ingen geografiske eller tematiske hensyn.

I tillegg til Senter for Cøliakiforskning opprettes det i denne runden et Senter for genetisk epidemiologi ved NTNU.

Av Guro Flinterud
Publisert 18. apr. 2016 12:19 - Sist endret 18. aug. 2016 12:32