English version of this page

Ola Didrik Saugstad æresprofessor ved universitet i Moskva

Professor Ola Didrik Saugstad har siden 1970-tallet forsket på gjenopplivning av nyfødte. Nå er han tildelt tittelen æresprofessor ved Pirogov Russian National Research Medical University.

Sort-hvitt foto av Ola Didrik Saugstad

Professor Ola Didrik Saugstad. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Saugstads forskning har vært banebrytende. Han har fått endret den 200 år gamle praksisen fra bruk av ren oksygen ved gjenopplivning, til bruk av vanlig luft. Forskningen førte til en nedgang i dødsraten på 30 prosent. Flere hundre tusen barn reddes hvert år. I 2010 ble luft anbefalt i internasjonale retningslinjer, basert på Saugstads og kollegenes forskning.

«Det er et privilegium å få reise rundt i verden og være med på arbeidet med å redusere verdens nyfødtdødelighet. Vi har akkurat startet opp et gjenopplivingsprosjekt i Mali som vi håper vil gi gode resultater.»

Æresprofessor i Moskva

Ola Didrik Saugstad ble utnevnt til æresprofessor ved Moskva Universitet for 2 år siden, og får utdelt diplom for dette i april 2016. I forbindelse med utdelingen vil han holde 2 forelesninger ved Pirogov Russian National Research Medical University og Moscow regional Clinical Research Institute 21. april 2016. Saugstad vil snakke om forskningen sin på bruk av oksygen og luft i gjenopplivning av nyfødte.

Saugstad takket ja til tilbudet om å bli æresprofessor ved Universitetet i Moskva av flere grunner. Han har gode kolleger ved Pirogov Russian National Research Medical University. Saugstad har også vært endel i Russland, blant annet er boken hans "Når Barnet er Født for Tidlig" gitt ut på Russisk.

«Det er selvfølgelig veldig hyggelig å få en slik ærestittel, og jeg håper det kan bidra til økt samarbeid mellom Norsk og Russisk medisin. Hvis det også kan bidra til et bedre politisk klima mellom Russland og Norge i en litt vanskelig tid, er det viktig.»

Ola Didrik Saugstad er professor i barnesykdommer ved Institutt for klinisk medisin, overlege i nyfødtmedisin og leder for Pediatrisk forskningsinstitutt ved Oslo universitetssykehus.

Av Åslaug Brynildsen
Publisert 21. apr. 2016 12:33 - Sist endret 3. sep. 2020 14:55