Lars Mehlum ny president i European Society for the Study of Personality Disorders

Professor Lars Mehlum er fra nyttår valgt inn som første norske president i European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD).

Professor Lars Mehlum.

Professor Lars Mehlum.

Lars Mehlum er professor ved Klinmed og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF).

Nå er han nyvalgt president i European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD), en viktig organisasjon på fagfeltet som arrangerer møtepunkter for forskere og klinikere i Europa.

- Det er gjort store framskritt i forskning og behandlingsutvikling for pasienter med personlighetsforstyrrelser i løpet av de siste ti årene, forteller Mehlum.

- Men en av utfordringene fremover blir å bruke kunnskap mer systematisk i Norge og andre europeiske land, samtidig som vi lærer oss mer om hvordan vi kan skreddersy behandlingen slik at den passer bedre for den enkelte.

Mehlums forskningsgruppe har blant annet vist at Dialektisk atferdsterapi (DBT) effektivt reduserer selvskading og kriseatferd, i tillegg til å øke livskvalitet og mestringsfølelse. NSSF har et program hvor de utdanner behandlere i denne metoden.

- Jeg arbeider mye med utvikling av behandling for voksne og ungdom som sliter med manglende evne til å regulere følelser. Dette kan ofte føre til hyppige kriser og mye problematferd, blant annet selvskading og selvmordsatferd.

Om ESSPD

ESSPD har som mål å forene krefter for å forbedre forståelsen og behandlingen av personlighetsforstyrrelser.

Organisasjonen ønsker å støtte formidlingen av evidensbasert behandling for personlighetsforstyrrelser i Europa og å lette overgangen fra vitenskap til praksis.

- Mennesker med personlighetsforstyrrelser og deres familier lever vanskelige liv og bruker ofte store mengder helsetjenester uten å nødvendigvis få så mye nytte av det. Dette kan vi forandre gjennom forskning og fagutvikling, ikke minst når vi samarbeider på tvers av landegrensene, sier den nyvalgte presidenten.

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 15. mars 2017 11:58 - Sist endret 29. apr. 2020 13:35