NORMENT – 5 nye år som SFF

Etter en midtveisevaluering i mai, er det nå klart at NORMENT får fem nye år som senter for fremragende forskning (SFF) ved UiO.

Forskningsmiljøet på NORMENT. Foto: Kirsten Sjøwall/Espen Sturlason.

Et eksepsjonelt senter

NORMENT - Norsk senter for forskning på mentale lidelser, ble åpnet som SFF i 2013, finansiert av Norges forskningsråd. Tildelingen som SFF er på maksimalt 10 år og gis som to påfølgende femårsperioder etter en midtveisevaluering.

Tidligere i år gjennomførte NORMENT sin midtveisevaluering. Basert på denne har Forskningsrådet bestemt at senteret vil få videreført finansieringen for de neste fem årene.

Senterleder Ole A. Andreassen. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Helhetsvurderingen av senteret etter midteveisevalueringen er vurdert til eksepsjonelt. Forskningsrådet skriver i sin rapport om NORMENT at de er et «imponerende senter for fremragende vitenskapelig forskning innen psykiatri og nevrovitenskap».

– Det er veldig gledelig at vi fikk en så god evaluering, og vi ser frem til neste fase i senteret med stor entusiasme, sier senterleder Ole A. Andreassen.

Godt tverrfaglig samarbeid

NORMENT forsker på de underliggende mekanismene som er involvert i alvorlige psykiske lidelser. Ved å identifisere og karakterisere faktorer relatert til genetikk, nevrobiologi, psykologi og miljø som kan bidra til utviklingen av disse lidelsene, forsøker de å svare på hvorfor noen mennesker utvikler vrangforestillinger, depresjoner eller maniske faser.

Senteret berømmes av Forskningsrådet for å være «godt organisert, ekstremt produktive og som beviser fruktbart samarbeid både innad på senteret og mellom senteret og internasjonale forskningsmiljøer».

– Vi har etablert et godt samarbeid på senteret, og har nå mulighet til å utnytte hverandres ressurser og utløse mer synergi gjennom tverrfaglige samarbeidsprosjekter. Det vil også være en stor mulighet for å få til merverdi gjennom våre partnere og nasjonale og internasjonale forskningsmiljø, sier Andreassen.

Komplementær ekspertise

Senteret har et stort og aktivt forskningsmiljø med ulike bakgrunner, fra leger og psykologer til statistikere og matematikere, som sammen innehar komplementær ekspertise innen klinikk og nevrokognisjon, hjerneavbildning, molekylærgenetikk og dyre-eksperimentelle studier.

– Vi har rekruttert et bra team med dyktige unge forskere. Vi er nå ferdig med å bygge organisasjonen og etablere senterstrukturen, og ser frem til fem veldig produktive og spennende år, sier Andreassen.

NORMENT er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Oslo universitetssykehus.

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 6. nov. 2017 14:00 - Sist endret 6. nov. 2017 15:46