18 millioner til forskning på diabetes hos innvandrere

Målet er bedre forebygging og behandling av diabetes i en av de største innvandrerpopulasjonene i Norge.

Cecilie Wium. Foto: OUS.

En av landets største innvandrerpopulasjoner er personer med opprinnelse fra India, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka, en region kalt Sør-Asia. Denne populasjonen har et større omfang av type 2 diabetes enn den generelle norske befolkningen.

– Sørasiater i Norge får sykdommen 10-15 år tidligere og er ofte vanskelige å behandle. Til tross for at sørasiater gjennomsnittlig har flere medikamenter mot diabetes enn nordmenn har de fremdeles dårligere regulert blodsukker, sier Cecilie Wium.

Hun er postdoktor ved Institutt for klinisk medisin og leder i forskningsprogrammet DIASA som har fått 18 millioner kroner fra Forskningsrådet, 3 millioner mer enn vanlig maksgrense ved tildeling til forskningsprosjekter. Med disse midlene skal DIASA gjøre viktig nybrottsarbeid på diabetes hos sørasiater i Norge.

– Vår målsetting er å samle all ny kunnskap i en strategi for å bedre forebygging og behandling av diabetes i den sørasiatiske delen av befolkningen, forklarer prosjektlederen.

Ulike perspektiver på diabetes

Prosjektet skal studere diabetes, med fokus på den sørasiatiske populasjonen, fra mange ulike perspektiver over flere år. De skal blant annet undersøke biologiske sykdomsmekanismer og teste ut flere forskjellige blodsukkersenkende medisiner for å se hva som fungerer best i denne gruppen.

– Vi skal undersøke kvinner med tidligere svangerskapsdiabetes, som har høy risiko for å utvikle diabetes i fremtiden, hvor vi måler insulinresistens og ser etter prediabetes og diabetes, sier Wium.

De skal også se på effekten av gruppeundervisning innen fysisk aktivitet, kosthold og strategier for å håndtere sykdommen, og undersøke hvorvidt forståelse om sykdommen påvirker sykdomsutvikling og behandling.

– Vi vil undersøke oppfatninger om diabetes i den sørasiatiske gruppen og kartlegge muligheter for, og barrierer mot, helsefremmende adferd, sier hun.

De skal også følge en gruppe i allmennpraksis i 5 år og undersøke om et spesielt fokus på optimal behandling og oppfølging på fastlegekontoret har betydning for blodsukkerkontroll og forebygging av komplikasjoner.

Om DIASA

DIASA er et samarbeid mellom leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer og andre helseprofesjoner.

Det er OUS som er hovedansvarlig for prosjektet som skal gå over en 6-års periode, men Wium har postdoktorstilling ved Klinmed, og UiO er partner.

Medarbeidere fra utvalgte sykehus og fastlegesentre i Oslo og omegn er samarbeidspartnere i prosjektet. I tillegg samarbeider de med ledende forskere ved Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning, Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse, Universitetet i Glasgow, og Diabetesforbundet.

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 23. apr. 2018 17:13 - Sist endret 10. nov. 2021 13:35