Bayers Hederspris til Marie Ellström Engh

Professor Marie Ellström Engh har mottatt prisen for sitt arbeid med å forene ekstraordinær klinisk og akademisk kunnskap innen gynekologi og obstetrikk.

Professor Marie Ellström Engh. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

– Å bli satt pris på, på denne måten og se hvor glade mine kolleger ble over prisen, betyr mye for å integrere klinikk og forskning i avdelingen vår, sier en rørt Marie Ellström Engh. Hun er professor ved Klinikk for kirurgiske fag ved Ahus.

Bayers Hederspris deles ut av Norsk gynekologisk forening. Prisen går til en gynekolog for beste forskningsinnsats eller fortjenestefullt arbeid innen gynekologi/ obstetrikk. Obstetrikk er behandling av mødre og foster under graviditet og fødsel.

Svangerskapskomplikasjoner og bekkenbunn

Engh har i sitt arbeid vært spesielt opptatt av viktigheten av mobilisering etter operasjoner.

– Jeg har evaluert forskjellige operasjonsmetoder innen gynekologisk kirurgi og spesielt i form av randomiserte studier. Jeg introduserte og har studert, tidlig mobilisering etter kirurgi for styrke oppfølgingen av pasientene, sier hun.

I dag forsker Engh på forandringer i bekkenbunnen som følge av graviditet og fødsel.

– De siste årene har jeg studert bekkenbunnen ved bruk av tredimensjonalt ultralyd, som er en ny metode. Vi har fulgt kvinner under graviditet og fødsel, og studert hvordan bekkenbunnen påvirkes ved blant annet rifter under vaginal fødsel. Vi har også studert bekkenbunnen hos kvinner med vaginalt fremfall og assosiasjoner med skader på bekkenbunnen, forklarer hun.

Dette prosjektet har vært et interdisiplinært samarbeid bestående av gynekologer og fysioterapeuter sammen med professor Kari Bø fra NiH.

Best mulig behandling

Professoren er også en av initiativtakerne til Bekkenbunnsenteret ved Ahus. Senteret nyter både nasjonal og internasjonal anerkjennelse.

–Forskningen vår er viktig for å kunne tilby den beste mulige behandlingen til kvinner som får kirurgisk behandling. Gjennom økt kunnskap om fødsel og bekkenbunnskader håper vi å kunne forutse hvilke kvinner som har risiko for en bekkenbunnskade, og som senere kan utvikle bekkenbunndysfunksjon, forklarer hun.

– Denne prisen er for meg et bevis på at vi har lykkes med å sette Klinikk for kirurgiske fag på kartet som universitetsavdeling. Min kollega Anne Eskild fikk samme pris for noen år siden, så vi er meget stolte over hva vi har fått til i løpet av de 14 årene som Ahus har vært universitetssykehus.

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 21. des. 2018 10:26 - Sist endret 21. des. 2018 10:26