Bergesenprisen til professor Ole Andreassen

Torsdag 4. oktober ble professoren ved NORMENT tildelt Bergesenprisen for sin fremragende innsats som forsker på alvorlige psykiske lidelser.

Ole Andreassen mottok prisen fra styreleder i Bergesenstiftelsen Jan-Fredrik Wilhelmsen. Foto: Christine Lycke Brandt, UiO.

At storsamfunnet ser nytteverdien av denne forskningen er veldig viktig, mener professor Ole Andreassen.

– Dette er veldig stas og en stor anerkjennelse for hele senteret og alle som jobber der.

– Prisen viser at også forskning på psykiske lidelser blir sett og satt på kartet. Det er flere priser innen forskning på kreft- og hjertesykdommer, men ingen store priser for forskning på mentale lidelser.

Mekanismer i alvorlige psykiske lidelser

Andreassen er leder for NORMENT, som forsker på de underliggende mekanismene som er involvert i alvorlige psykiske lidelser. NORMENT, som står for Norsk senter for forskning på mentale lidelser, er et senter for fremragende forskning (SFF) med UiO som vertsinstitusjon.

Forskerne har spesialkompetanse på en rekke fagområder innen klinikk og nevrokognisjon, hjerneavbildning, molekylærgenetikk, miljøforhold og dyre-eksperimentelle studier.

– Vi er et unikt senter ved at vi jobber både tverrfaglig og multidisiplinært. Dermed får vi frem det beste i hverandre. Vi kombinerer ulike metoder og faglige tilnærminger, vi ser på arv og miljø, psykiske faktorer, ulike miljøfaktorer, genetiske og nevrologiske faktorer for å kartlegge ulike aspekter av alvorlige psykiske lidelser, forklarer han.

Fremste rekke av publiserende norske forskere

Forskeren er selv i fremste rekke av publiserende norske forskere med et stort antall publikasjoner i prestisjetunge vitenskapelige tidsskrifter på feltet, og han har et stort nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk.

De ti forskerne i verden med det største medforfatternettverket innen schizofreniforskning, og utstrekningen av forskningssamarbeidet. Figur fra Schizophrenia Research, 2018.

Ved spørsmål om egne bragder trekker han frem mindre bidrag over mange år.

– Det er ikke én stor oppdagelse jeg har gjort som forsker, men jeg har bidratt med en serie med funn som sammen har bidratt til vår kunnskap om årsaker til alvorlige psykiske lidelser, og spesielt hvordan genetiske faktorer spiller inn, sier han.

Målet er å se hvordan disse små endringene samspiller med miljø, altså hvilke stressfaktorer eller miljøfaktorer som spiller inn i utviklingen av alvorlige psykiske lidelser.

– Vårt funn tyder på at det er en rekke små endringer involvert, og sammen medfører disse små endringene at folk utvikler psykiske lidelser.

Gode muligheter til gjennombrudd på feltet

Andreassen og kollegene ved NORMENT har som mål å omsette ny kunnskap i bedre behandling og kanskje bidra til utvikling av forebyggende metoder.

– Det er mange faktorer som spiller sammen i utviklingen av disse sykdommene og vi har stort behov for ny kunnskap. Vi ønsker å identifisere alle faktorene og så bruke denne kunnskapen til å forebygge og gi bedre behandling.

Fremover mener Andreassen at det blir viktig å redusere ulikheten med tanke på forskningsmidler.

– Mentale lidelser er den største årsaken til sykdomsbyrde og uførhet i verden. Men sammenlignet med de fleste andre sykdomsgrupper er det et skjevt forhold mellom andelen midler som går til forskningen og belastningen på samfunnet. Kommer vi opp på samme nivå, har vi gode muligheter for å få store gjennombrudd på psykisk helsefeltet innen 10-15 år, mener han.

Bergesenprisen til fremragende arbeid

Bergesenprisen er en ærespris som utdeles til en person eller institusjon som har utført fremragende arbeid innen allmennyttig virksomhet. Under prisutdelingen presiserte daglig leder i Bergesenstiftelsen, Ole Jacob Bull, at årets prisvinner reflekterer prisens samfunnsnyttige profil og vekket unison begeistring i styret.

Andreassen mottar to millioner kroner i prispenger som skal bidra til videre forskning på feltet. I tillegg får han 150 tusen kroner som en personlig anerkjennelse, og en statuett av kunstneren Per Ung.

– Prisen er viktig for hele NORMENT, men også kjempestas for meg personlig. Dette viser at det arbeidet som er lagt ned og det som er oppnådd blir lagt merke til, sier Ole Andressen.

Bergesenprisen utdeles etter styrets beslutning, og til de tider styret bestemmer. Ole Andreassen ble tildelt prisen under en høytidelig seremoni i Georg Sverdrups hus på Universitetet i Oslo 4. oktober.

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 5. okt. 2018 11:43 - Sist endret 5. okt. 2018 18:35