Olafprisen 2018 til Anita Johanna Tørmoen

NSSF-forskeren fikk prisen for sitt selvmordsforebyggende arbeid gjennom flere år.

Anita Johanna Tørmoen.

Det var en glad og takknemlig Tørmoen som ble utdelt Olafprisen 3. september. Olafprisen deles ut hvert år til en person som har gjort en særlig innsats innenfor forskning eller kunnskapsformidling for å forebygge selvmord. Den har fått navn etter Olaf, en 19 år gammel gutt som brått og uventet tok sitt eget liv i 2011. Olafs foreldre opprettet hedersprisen i sin sønns navn for å sette fokus på selvmordsforebygging.

– Det betyr enormt mye at arbeidet vårt blir sett, bekreftet og tatt på alvor. For forskere er det ofte slik at belønningen for strevet er så fjern og ute av siktet som en kan komme. Derfor er det noen merkedager som er helt spesielle. Dette er en sånn dag, sa Tørmoen til forsamlingen.

Anita Johanna Tørmoen er førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved UiO. I tillegg er hun leder for det nasjonale utdanningsprogrammet for dialektisk atferdsterapi.

Gjør forskning klinisk relevant

I begrunnelsen for pristildelingen står det at Tørmoen er «en forsker som har god kontakt med klinikere og pasientgruppene, og slik sikrer at de vitenskapelige problemstillingene det forskes på oppleves som klinisk relevante.»

Videre fremheves Tørmoens aktive formidling av forskning i mediebildet. Hun beskrives som en dyktig formidler av kunnskap, som er «direkte, balansert og snakker som en likeverdig». Hun beskrives som å gi håp, normalisere uten å bagatellisere og gi inspirasjon til klinikere, pasienter og pårørende.

Juryen vil også trekke frem hennes «ledende og samlende rolle overfor hele det nasjonale miljøet for dialektisk atferdsterapi og for behandlerteam som strever i hverdagen med å opprettholde fokus slik at ungdom og deres familier som strever med vedvarende selvmordsatferd og selvskading skal ha tilgang på kunnskapsbasert behandling».

Alle kan gjøre noe

– Mye av forskningen jeg har gjort har vært med på å frembringe mer kunnskap om selvmordsproblematikken blant ungdom. Det gjør at vi kan se sammenhenger som for eksempel at et brutt forhold, ensomhet, annerledeshet, psykisk smerte, alkoholinntak eller manglende tro på at en vond følelse går over, kan være bakenforliggende årsaker, sa Tørmoen i sin tale.

Hun er opptatt av at selvmordsforebyggingen kan være så mangt. At alle kan gjøre noe.

– God behandling handler om å være respektfull, ikke-dømmende, nysgjerrig, lage hypoteser og sjekke ut før du gir alle svarene. Lete etter nyansene og forsøke å forstå sammenhengene. Det kan redde liv. Å være genuint interessert og by litt på seg selv. Det kan og bør vi alle gjøre som medmennesker også.

Tørmoen avsluttet talen sin med et viktig budskap til de fremmøtte:

– Du er ikke alene. Har du tenkt det har garantert noen andre tenkt det også. Du er enestående men ikke den eneste. Det er hjelp å få, sa Tørmoen.

Prisen ble delt ut på Litteraturhuset hvor LEVE, Unge LEVE, Røde Kors og Røde Kors Ungdom arrangerte seminar om selvmordsforebygging.

 

Publisert 2. nov. 2018 14:13 - Sist endret 2. nov. 2018 14:15