St. Olavs Orden til Ole M. Sejersted

Professor Ole M. Sejersted ble 7. mai oppnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin fremragende innsats for medisinsk forskning.

Professor emeritus Ole M. Sejersted blir gratulert av instituttleder Ivar P. Gladhaug. Foto: Roy Trondsen.

Ole Mathias Sejersted er professor emeritus ved UiO og leder i Det Norske Videnskaps-Akademi. Han har vært leder ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) ved Klinmed i over 26 år. I fjor fylte han 70 år og ga da stafettpinnen videre. 

Mandag 7. mai ble Sejersted oppnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten.

Mekanismer for hjertesykdom

Sejersted har jobbet med fysiologisk forskning hele sitt yrkesaktive forskerliv. Han startet sin forskerkarriere innen nyrefysiologi, men fokuset de siste tyve årene har vært på hjerteforskning. Han har vært særlig opptatt av de underliggende mekanismene for hjertesvikt.

Sejersted ble i 1991 leder for IEMF, som er en del av både UiO og OUS, og har bygget opp et sterkt kardiovaskulært forskningsmiljø med fokus på sykdomsmekanismer.

Formidabel innsats og stor samfunnsnytte

I begrunnelsen står det blant annet at «han har gjennom sitt faglige virke gjort en formidabel innsats for medisinsk forskning, og for samfunnsnytten av akademisk virksomhet».

Videre blir det trukket frem at han har et sterkt altruistisk engasjement for god og fremragende forskning som kommer alle til gode, er aktiv med forskning og veiledning fremdeles og at han er en stor nettverksbygger både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg til å være forsker har Sejersted kjempet for at leger skal være pådrivere for forskning, og mener at forskning gjør dem til bedre klinikere.

Instituttet gratulerer

Overrekkelsen fant sted på Tøyen hovedgård, og det var en tydelig stolt Sejersted som tok imot hedersbetegnelsen. Mange kolleger og samarbeidspartnere hilste til den nyslåtte kommandøren, inkludert instituttleder Ivar P. Gladhaug som gratulerte Sejersted med oppnevnelsen.

– Institutt for klinisk medisin er både stolte og føler seg beæret på Oles vegne, for at han har fått denne høythengende anerkjennelsen for vitenskapelig og samfunnsnyttig bidrag gjennom en lang yrkeskarriere, sa Gladhaug.

 

Kontakt

Mer informasjon

Les også

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 10. mai 2018 14:56 - Sist endret 14. mai 2018 11:22