Pris for diabetesforskning til Knut Dahl-Jørgensen

Dahl-Jørgensen fikk prisen for banebrytende forskning på virus som utløser for diabetes. Målet er å utvikle en vaksine mot diabetes type 1.

Professor Knut Dahl-Jørgensen. Foto: Erik Sundt, Diabetesforbundet.

Diabetes er en alvorlig sykdom som skyldes at kroppen ikke produserer nok insulin eller at insulinet virker for dårlig.

Kroppen vår trenger insulin for at cellene skal kunne ta opp næring, og ved manglende insulin får vi høyt blodsukker.

I Norge er det i underkant av 250.000 som sykdommen.

Virus en årsak til diabetes?

Professor Knut Dahl-Jørgensen forsker på om virus kan utløse diabetes, og er helt i front på det internasjonale forskningsfeltet på type 1 diabetes. I et samarbeid med internasjonale laboratorier har Dahl-Jørgensen og kolleger kartlagt en rekke nye mulige mekanismer som kan ødelegge de insulinproduserende cellene.

– Vi har påvist at pasienter med nyoppdaget diabetes type 1 har en virusinfeksjon i bukspyttkjertelen som kan ødelegge insulinproduksjonen, sier professoren.

Imidlertid er ikke tilstedeværelsen av virus i bukspyttkjertelen tilstrekkelig til å si at virus forårsaker diabetes. Men forskerne håper å kunne vise en effekt av anti-virus behandling i nye studier for å bekrefte dette.

– Vi har startet en ny studie med anti-viral medisin hos barn med nyoppdaget diabetes. Vi skal se om dette kan bevare restproduksjonen av insulin. For den enkelte pasient vil det være en stor fordel fordi det vil gi dem en lettere sykdom å insulin-behandle. Det vil i tillegg minske risikoen for senkomplikasjoner som blindhet, nyresvikt, amputasjoner, hjerteinfarkt og slag, forteller Dahl-Jørgensen.

Håper å kunne utvikle en vaksine mot diabetes

Hvis antivirusmidlene virker vil det være naturlig å utvikle en vaksine mot de påviste enterovirusene. Flere studier må til, men forskeren mener det er mulig å få til.

– Den typen virus vi forsker på ligner på polio-virus hvor vi har en meget effektiv vaksine. Hvis vi skulle klare å utvikle en vaksine, kan vi på sikt tenke oss at det er mulig å forebygge diabetes type 1. En ny vaksine vil da være en naturlig del av barnevaksinasjonsprogrammet, mener han.

Bidratt til bedre behandling

Knut Dahl-Jørgensen har forsket på diabetes i mange år. Professoren har blant annet bidratt til at behandlingen for pasienter med diabetes type 1 har blitt bedre. Han og kolleger var de første i Norge til å ta i bruk insulinpumper- og penner som behandling.

– Insulinpumper- og penner gir mer stabilt blodsukker og færre episoder med insulinsjokk, som kan gi kramper og bevisstløshet for pasienten. Vår forskning viste at slik behandling reduserte utviklingen av senkomplikasjoner. Da forskningen vår ble bekreftet i andre studier, ble dette standardbehandlingen, forklarer han.

Oslo Diabetes Forskningssenter

Knut Dahl-Jørgensen er professor ved Klinmed, UiO og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved OUS. Han er en av grunnleggerne av Oslo Diabetes Forskningssenter, og leder en forskergruppe på barnediabetes. Senteret har 10 forskningsgrupper og omfatter alle diabetesforskere ved UiO og OUS.

Dahl-Jørgensen har i mange år vært tilknyttet Diabetsforbundet, som rådgiver, medlem av medisinsk fagråd og leder av konferansen Nasjonalt Diabetesforum.

Om prisen

Diabetesforbundet markerer hver år verdens diabetesdag 14. november med å dele ut en forskningspris for å hedre, inspirere og motivere til mer diabetesforskning. Målet er å komme nærmere svaret på diabetesgåtene.

Premien på 100 000 kroner skal gå inn i virusforskningen.

Publisert 21. nov. 2018 13:40 - Sist endret 21. nov. 2018 13:40