Asbjørn Christophersen tildelt internasjonal pris for forskning på T-celler og cøliaki

Postdoktor Asbjørn Christophersen fikk 8. mai Julia Bodmer-prisen til unge forskere for sitt fremragende arbeid innen cøliaki og autoimmune sykdommer.

Asbjørn Christophersen mottar The Julia Bodmer Award i Lisboa

Asbjørn Christophersen fikk overrakt Julia Bodmer-prisen 8. mai i Lisboa. Foto: EFI

Prisutdelingen foregikk i Lisboa i anledning Den europeiske organisasjonen for immungenetikk (EFI) sin årlige konferanse.

− Jeg synes dette er veldig stort. Det er en lang rekke av veldig dyktige forskere som har mottatt prisen før meg, og det er en viktig organisasjon som deler ut prisen, sier Christophersen.

Julia Bodmer-prisen ble delt ut første gang i 2002. Den er en hyllest til tidligere EFI-president, Julia Bodmer, som var en viktig inspirasjon for unge forskere innen fagfeltet immungenetikk. Prisen gis som en anerkjennelse ikke bare til selve forskeren, men også til laboratoriemiljøet der forskeren har utøvd sin virksomhet.

− Jeg deler denne utmerkelsen med forskningsmiljøet jeg kommer fra, altså Ludvig Sollid sin forskningsgruppe og K.G Jebsen-senteret for cøliakiforskning. Jeg vil i tillegg trekke frem Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved UiO og OUS, som vi er en del av. Utover stor forskningsaktivitet gjøres det her vevstyping av alle donorer og kandidater for transplantasjon i Norge. Spesielt Erik Thorsby har vært sentral i oppbyggingen av dette miljøet.

Likheter mellom cøliaki og andre autoimmune sykdommer

Immungenetikk fokuserer på hvordan variasjoner i genene påvirker immunsystemet, og kan lede til sykdom. Autoimmune sykdommer står sentralt i forskningen, herav inflammatoriske sykdommer som diabetes type 1, leddgikt, cøliaki og psoriasis.

Asbjørn Christophersen har forsket på T-celler knyttet spesielt til cøliaki. T-celler er ansvarlige for cellenes immunitet, og Christophersen og hans kolleger mener T-celler ved cøliaki kan fungere som gode modeller også til å forstå andre autoimmune sykdommer.

− Jeg vil spesielt fremheve at vi har funnet at T-celler som reagerer på gluten hos cøliakipasienter, har en helt spesiell sammensetning av molekyler på celleoverflaten. Samtidig oppdaget vi at pasienter med andre autoimmune sykdommer har et økt antall av en lik celletype i blodet. En eller flere av disse molekylene på overflaten av cellene kan trolig brukes som spesifikke mål i behandlingen av cøliaki, og andre autoimmune sykdommer. I en annen studie fant vi at de gluten-spesifikke cellene oppholder seg over flere tiår i blod og tarm hos cøliakipasienter, noe som gjør cellene til attraktive mål for bedre behandling.

Christophersen og kolleger i forskningsgruppen til Ludvig Sollid har i tillegg utviklet en ny diagnostisk test for cøliaki. Testen fungerer langt bedre enn testene som frem til i dag har vært tilgjengelige for personer som har allerede startet med glutenfri kost.

Ros fra tidligere prisvinner

Kun en gang tidligere, i 2002, har en norsk forsker mottatt Julia Bodmer-prisen. Det var Benedicte Lie, som i dag er professor ved Avdeling for medisinsk genetikk ved UiO. Hun ble svært begeistret da hun fikk vite om årets tildeling.

− Jeg er veldig glad for at Asbjørn får denne prisen. Han fortjener den for sitt solide forskningsarbeid på cøliaki. Jeg ser frem til å høre han presentere arbeidet sitt under EFI-kongressen i Lisboa, sier hun.

Selv mener Lie at prisen har hatt stor innvirkning på hennes karriere som forsker.

− Julia Bodmer-prisen deles ut til unge forskere, og det var av stor betydning for meg å få prisen tidlig i min karriere. Det gjorde meg synlig i det immungenetiske miljøet, og var viktig for å få etablert et nettverk med andre forskere. Disse kontaktene har ført til forskningsopphold i utlandet, samarbeidspartnere og deltakelse i internasjonale workshops og konsortium. Prisen ga meg tro på at jeg kunne få til noen innen forskningen. Som ung forsker er man ofte usikker på egen kompetanse, og da er det viktig med anerkjennelsen utenfra.

− Spesielt oppmuntrende nå

Asbjørn Christophersen studerte medisin i Thübingen i Tyskland, før han etter endt turnustjeneste startet sitt doktorgradsarbeid innen immunologi ved UiO. Senere, som del av sin postdoc, tilbrakte han ett år ved Stanford University i gruppen til Mark M. Davis, en anerkjent forsker på feltet.

 − Etter ph.d. og postdoc står man overfor noen tøffe valg når det gjelder veien videre, altså i hvilken grad og form man skal satse på forskning fremover. Da er det spesielt oppmuntrende å få denne prisen nå. Jeg ser det som en bekreftelse på at den forskningen jeg har gjort og deltatt i er viktig, og av god kvalitet.

Christophersen mener forskningen som er gjort kan åpne opp for enda viktigere oppdagelser i fremtiden. Spesielt fremhever han utviklingen av bedre behandling til pasienter med ulike autoimmune sykdommer. – Å motta Julia Bodmer-prisen er en stor inspirasjon i dette arbeidet, sier han.

Kontakt

Les også

Andre medier

Emneord: Julia Bodmer Award, Asbjørn Christophersen, unge forskere, immunologi, cøliaki, Autoimmune sykdommer Av Eli Synnøve Gjerde
Publisert 13. mai 2019 15:19 - Sist endret 13. mai 2019 15:42