Klinmed-forskere blant verdens mest siterte

Professorene Dan Atar og Tore K. Kvien er blant verdens mest siterte forskere, ifølge ny liste.

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, hake.

Professorene Dan Atar og Tore K. Kvien er blant verdens mest siterte forskere. Foto: UiO.

Tore K. Kvien rangerer på listen som nummer tre, og professor Dan Atar rangerer som nummer fire over de mest siterte forskerne i Norge.

– Det er en utrolig hyggelig utmerkelse å være på listen. Den er ikke fremkommet på bakgrunn av kollegiale anbefalinger eller nettverk, men er basert på rene bibliometriske tall, og er således veldig objektivt og nøkternt materiale, sier Atar.

Forsker på folkesykdommer

Dan Atar er forskningsleder ved Medisinsk klinikk og forsker på koronar hjertesykdom, folkesykdommen ansvarlig for infarkt. Det er fremdeles den hyppigste dødsårsaken i befolkningen.

– Jeg er privilegert ved at jeg forsker på sykdommer som er uhyre vanlige, som hjerteinfarkt, hjerteflimmer, og farmakologisk behandling av hjertekarsykdommer. Da blir det ofte stor interesse og et stort antall refereringer i faglitteraturen, forteller han.

Han synes at det er ekstra hyggelig å være på listen rett under Tore K. Kvien, som han har samarbeidet mye med.

– Tore og jeg har forsket mye sammen og det var veldig hyggelig å se at vi er etter hverandre på denne listen. Vår suksess har vært det tverrfaglige, altså å kombinere revmatologisk forskning med hjertekarsykdommer, sier Atar.

Høy nyhetsverdi og viktig for klinisk praksis

Ved siden av å være ansatt ved Klinmed, er Tore K. Kvien avdelingsleder ved Diakonhjemmet sykehus. Han trekker også frem samarbeidet med Dan Atar og synes det er interessant og gledelig at de begge rangeres høyt på listen.

Hans forskningsgruppe har ledet og gjennomført store nasjonale studier innen revmatologi.

– Det er ingen tvil om at dette nasjonale samarbeidet har vært viktig for å sette lys på hva som publiseres i norsk revmatologi. Samtidig har internasjonalt samarbeid hatt stor betydning, ikke minst når det gjelder kvalitet og relevans av vår forskning, sier Kvien.

Han påpeker at et høyt antall siteringer også kommer fra hans bidrag til klassifikasjonskriterier og behandlingsanbefalinger som legger føringer på hvordan klinikere skal behandle pasienter. I tillegg har han medvirket i randomiserte kliniske studier som er publisert i ledende tidsskrifter.

– Disse studiene har oftest høy nyhetsverdi og er viktige for klinisk praksis, forklarer han.

Mest siterte forskere etter fagfelt

Det er selskapet Web of Science Group som har utarbeidet en liste over de mest siterte forskerne i verden, hvor vi finner 25 forskere fra norske institusjoner.

Listen baserer seg på de 1 % mest siterte forskerne etter fagfelt for perioden 2008 til 2018. Totalt inneholder listen over 6000 forskere fra 60 land. Hele oversikten finner du her.


Kontakt

Les mer

Publisert 19. des. 2019 14:36 - Sist endret 19. des. 2019 14:36