Ragnar Mørks legatpris 2019 til kreftforsker Karl-Johan Malmberg

Malmberg er professor og gruppeleder ved K.G. Jebsen-senteret for immunterapi mot kreft, og leder av forskningsgruppen NK-cellebiologi og celleterapi ved Avdeling for kreftimmunologi ved OUS Radiumhospitalet.

Bilde av f.v. Carl Konow Rieber-Mohn, Karl-Johan Malmberg og Harald Stenmark.

F.v. Carl Konow Rieber-Mohn, Karl-Johan Malmberg og Harald Stenmark. Foto: Thea J. Gjerdingen.

Ragnar Mørks legatpris, pålydende 200 000 kroner, tildeles hvert år en forsker med tilknytning til OUS Radiumhospitalet. Forskeren må ha oppnådd fremragende resultater innen kreftforskning.

Prisutdelingen foregikk fredag 15. november i Forskningsbygget på Radiumhospitalet. Karl-Johan Malmberg foreleste for anledningen om sin forskning og resultatene som har gitt grunnlag for prisen.

Unik evne til å drepe kreftceller

Malmberg fremheves særlig for sin forskning på såkalte «natural killer cells» (NK-celler), på norsk kalt naturlige drepeceller, og deres potensiale til anvendelse innen immunterapi mot kreft.

Sammen med forskningsgruppen studerer Malmberg NK-cellers differensiering, repertoar og funksjon hos både friske personer og ved sykdom. Gruppen har utviklet en ny metode som genererer adaptive naturlige drepeceller med en unik evne til å gjenkjenne og drepe kreftceller. Dette kan gi grunnlag for effektiv kreftbehandling hos pasienter som ikke responderer på eksisterende sjekkpunkthemmere på markedet.

Innsikten fra dette arbeidet vil danne grunnlag for å implementere NK-celler i fremtidig celleterapi-behandling.

Om Dr. Ragnar Mørks Legat

Torleif Mørk etterlot i sitt testamente deler av sin formue til å bygge opp et legat i sin fars navn, Dr. Ragnar Mørk.

Legatets formål er å fremme kreftforskning ved OUS Radiumhospitalet. Legatstyret har besluttet hvert år å anerkjenne en forsker som har oppnådd betydningsfulle resultater.

Legatprisen er personlig, og utgjør 200 000 kroner.

Mer informasjon

Kontakt

Av Thea J. Gjerdingen
Publisert 27. nov. 2019 14:41 - Sist endret 25. mars 2020 13:07